توهم بهبودی اقتصادى و رابطه با آمریکا

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

از جمله موضوعاتي که دستگاه رسانه‌اي غرب و دنباله‌ي داخلي آن‌ها سعي دارند به جامعه ايراني تلقيق کنند، تصويري بهشت‌گونه‌ي حاصل از رابطه اقتصادي با آمريکا است. و چنين وانمود مي‌شود که اين ارتباط مي‌تواند برطرف کننده بسياري از معضلات و مشکلات اساسي اقتصادي ايران باشد...