چالش‌‌سازی غرب‌گرایان و دولت جوان انقلابي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

دولت جوان انقلابي با اشارت مقام معظم رهبري به عنوان راه‌كار برون رفت كشور از مشكلات و بحران‌ها معرفي شد. تحقق اين دولت نيازمند لوازمي است كه غفلت از آن‌ها، شكل‌گيري چنين دولتي را با چالش‌هايي روبه‌رو مي‌سازد."كارآمدي" و "تاثيرگذاري بر افكار عمومي"، دو عامل مهم در تحقق دولت جوان انقلابي عنوان است و از همين‌رو "ناكارآمدي" و "عدم مقبوليت" مي‌تواند دو چالش مهم در مقابل تحقق دولت جوان انقلابي باشد. اين نوشتار در پي تبيين اين دو عامل است. هر چند ما به دنبال ...