نماد مجاهدت پايدار

قاسم روانبخش

اشاره:

 رحلت علامه بزرگوار آيتالله مصباح، خسارت بزرگي براي حوزه علميه و حوزه معارف اسلامي بود که به اين سادگي قابل جبران نيست. زيرا ايشان مرد بزرگي با ابعاد مختلف بود؛ هم فقيه، هم حکيم و هم مجاهدي بلندمدت بود که با پاي استقامت خود در مسير صراط مستقيم، اهداف اسلام و انقلاب اسلامي را به پيش ميبرد. شخصيتهاي مختلفي در ايران و جهان با صدور بيانيههايي رحلت اين مرد بزرگ را تسليت گفتند. اما در ميان همه پيامها، پيام امام خامنهاي، امام پيامها بود؛ پيامي جامع و پرنکته که با 16عنوان، شخصيت اين مرد حکيم را به تصوير کشيده بود. از عناوين مهمي که در اين پيام دو بار تکرار شد عنوان «مجاهد و مجاهدت بلندمدت» است. به همين دليل برآن شديم که در اين نوشتار به اين بعد از ابعاد شخصيتي علامه مصباح بپردازيم...