علامه مصباح(ره)؛ فقيه ذوابعاد و تمام عيار

فقه و فقاهت، از جمله توصيفاتي است که امام خامنهاي و مراجع معظم و ديگر علماي بزرگ در پيامهاي تسليت خود در پي رحلت علامه مصباح يزدي(ره) ذکر کردهاند. از آنجا که اين بعد علمي حضرت علامه مورد غفلت واقع شده و کمتر بدان پرداخته شده است، بر آن شديم با يکي از اساتيد فقه حوزه و شاگردان برجسته ايشان؛ حضرت آيتالله محسن اراکي؛ دبير کل سابق مجمع تقريب مذاهب اسلامي و عضو مجلس خبرگان رهبري و جامعه مدرسين حوزه علميه قم، گفتگويي داشته باشيم.