ملكه اجتهاد پيشنياز ورود تخصصي به علوم انساني

قيه مجاهد از نگاه آيت‌الله  کعبي

ملکه اجتهاد پيش‌نياز ورود تخصصي به علوم انساني

نگاه علامه مصباح به پيش‌نيازهاي قرار گرفتن دانش‌آموختگان حوزوي درجايگاه نظريه‌پردازي در تخصص‌هاي اسلامي

يکي از ابعاد شخصيتي علامه مصباح که در پيام تسليت امام خامنهاي به مناسبت رحلت ايشان صادر شده بود، بعد فقاهتي ايشان است. از اينرو بر آن شديم براي تبيين اين بعد، از محضر آيتالله  کعبي استفاده کنيم.  آيتالله کعبي عضو جامعه مدرسين و نائب رئيس مجلس خبرگان رهبري و يکي از اساتيد برجسته درس خارج فقه و اصول حوزه علميه قم ميباشد.