معنابخش زندگي

برگهايي از زندگي حکيم فرزانه علامه مصباح يزدي(ره)

تنطيم: هادي قطبي

تولد و دوران کودکي

آيتالله محمدتقى مصباح يزدى، يازدهم بهمنماه1313، برابر با بيست پنجم شوال1353ق، در دامان پرمهر خانوادهاى بسيار متدين و مذهبى در شهر يزد به دنيا آمد.

پدر و مادر علامه، زندگى خود را در منزل موروثي مادر ايشان به سختى مىگذراندند. با اين همه اين خانوادهي بسيار مذهبى و شيفتهي اهل بيت(عليهم السلام) در آن دوران خفقان رضاخانى- که برپا کردن مراسم عزادارى مطلقا ممنوع بود- شبهاى محرم در زيرزمين منزل، مجلس توسل و عزادارى برگزار مىکردند و شبهاى جمعه مراسم قرائت دعاى کميل و ذکر حديث و صبح هر جمعه نيز مراسم قرائت دعاى ندبه برقرار بود؛ به طورى که پدر، دعاى ندبه را حفظ شده بود و آن را از بر مىخواند...