از خشم خدا بترسيم

علي اکبر عالميان

امسال هم ماه مبارک رمضان در حالي به پايان رسيد که مانند هميشه يک پديده­ي زشت خاطر مومنين روزه‌دار را آزرده کرده و به نوعي اپيدمي تبديل شده است. اين ضيافت الهي در نوع خود لطف بي‌نظيري است که خداوند متعال به مومنين عطا فرموده تا همگان از سر سفره­ي الهي به مقدار لياقت و شايستگي خود حظي برند و توشه‌­ي مناسبي براي يک سال خويش بردارند...