كرونا و سياست يك بام و دو هواي غرب‌گرايان

 جواد گلي

سکانس اول

اروپا کانون جديد انتشار کرونا (نقل از يورونيوز فارسي: خبرگزاري اتحاديه­‌ي اروپا):

پس از آن­که سازمان جهاني بهداشت، ايتاليا را در خط مقدم همه‌گيري ويروس کرونا در جهان قرار داد جهش چشم‌گير بيماري کويد-۱۹ در ديگر کشورهاي اروپايي سبب شده است تا برخي از کارشناسان و رسانه‌هاي بين‌المللي از اروپا به عنوان کانون جديد انتشار کرونا نام ببرند...