نقش همبستگي اجتماعي در گام دوم انقلاب

اشاره

انقلاب اسلامي ايران، بزرگ‌ترين تحول و تغيير قدرت در طول تاريخ ما بود که اساس سلطنت و حکومت فردي خودکامه را به حکومت اسلامي و مردمي اجتماع‌محور تبديل کرد و عنصر اراده­‌ي ملي را که پايه و اساس پيشرفت همه جانبه و حقيقي است در کانون مديريت کشور وارد کرد و جوانان را در محور عرصه­‌ي مديريتي قرار داد و اين روحيه و باور را ما مي‌توانيم (مديريت جهادي و همبستگي اجتماعي) به همگان منتقل کنيم.