اميد كرونا را نااميد كرديم!

 مصاحبه­‌ي اختصاصي نشريه­‌ي فرهنگ پويا با مدير گروه جهادي «روحانيون روان‌شناس»

تهيه و تنظيم: محسن مومني

هنگامي که کرونا در حال جولان­ دادن بود و مردم را روانه­‌ي بيمارستان‌ها مي‌کرد؛ استرس، وسواس، نااميدي و ترس نيز از مردم تلفات روحي و رواني زيادي مي‌گرفت. برخي آن‌قدر از کرونا ترسيده بودند که از زندگي نااميد شده و شجاعت مقابله با بيماري را از دست داده بودند و نسبت به آينده، نااميد و افسرده بودند. شايد گزافه نباشد اگر بگوييم ترس از کرونا بيش از خود کرونا در جامعه شيوع يافته بود...