روحانيون در مقابله با بيماري‌هاي فراگير

گزارشي کوتاه از کرونا ستيزي نيروهاي جهادي در قم

تهيه و تنظيم: محسن مومني

مقدمه
اوايل اسفند98 بود که شيوع کرونا در ايران براي اولين بار با هوشياري و دقت نظر پزشکان در قم به طور رسمي اعلام و بيماران مبتلا به اين ويروس شناسايي شدند. جامعه پزشکي متدين قم پس از اعلام رسمي شيوع کرونا نيز محکم و استوار در خط مقدم نبرد با اين ويروس منحوس به مقابله با آن پرداخت...