پاسخي به يك عقده‌گشايي

محمد جعفري

 اخيرا مصاحبه‌اي از جناب سروش در فضاي مجازي منتشر شده است که به مساله­‌ي کرونا و برخي مسايل اعتقادي و اجتماعي پيرامون آن پرداخته و تلاش نموده است که  براي روشنفکري ديني و ضدتفکر صحيح اسلامي از اين نمد کلاهي دست و پا نمايد. در اين مقال ضيق، به اجمال به برخي نکات وي و پاسخ آن‌ها اشاره مي‌شود:...