نقش دين و نهادهاي ديني در مقابله با بلاها

عبدالمجيد اشکوري

مقدمه

مسئله­‌ي شرور، بدي‌ها و بلاها از مسايل مهم کلامي و فلسفي است. وجود بلايايي از قبيل مرگ و مير، بيماري‌، مصيبت‌، آفت‌، فقر و ناتواني‌، درد و رنج‌، زشتي‌، نابرابري‌ها در خلقت و در اجتماع حتي تنازع بقاي جانداران؛ همانند شکار و خورده­شدن آهوان به وسيله‌­ي شيرها و بالاخره وجود شيطان و نفس اماره سبب شده است که در طول تاريخ  همواره  براي عده‌اي به دليل عدم‌توان علمي و يا شيطنت ديگران  در حکمت بالغه‌­ي الهي و يا در وجود  نظام احسن، شبهه ايجاد شود...