ايمان بدون آزمون نيست؛ حتماً امتحان نشويد!

متن حاضر، منتخبي از بيانات حضرت آيت‌الله جوادي آملي است که در مورد بحث ابتلائات و امتحانات در عرصه حيات بشري تهيه شده است.