بيانيه گام دوم چيستي، اهداف و ملزومات

عليرضا دهشيري

انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام خميني(ره) يک حرکت تمدن‌ساز بود. اين حرکت با پيروزي انقلاب اسلامي وارد مراحل ساخت نظام اسلامي شد و هم اکنون به تعبير رهبر معظم انقلاب در مرحله­‌ي دولت‌سازي به سر مي‌برد، پس از اين وارد مرحله‌ي جامعه‌سازي شده و در نهايت به تمدن اسلامي خواهد رسيد. از اين رو آغاز انقلاب اسلامي، با تمام فراز و نشيب‌هاي خود، به تعبير امام خامنه‌اي، همراه با گام اول اين حرکت شد و با آغاز دهه­ي پنجم آن، گام دوم اين حرکت تمدن‌ساز شروع شده است. قطعا اين مسير را نسل جديد ونسل‌هاي آتي بايد بپيمايند. ايشان به منظور روشن کردن مسير آينده براي آن‌ها و پرهيز از هر گونه انحراف، دستورالعملي را در قالب يک بيانيه صادر کرده‌اند. در اين نوشتار ما به بررسي ماهيت اين بيانيه خواهيم پرداخت...