بيانيه گام دوم نقشه راه ادامه انقلاب

متن حاضر، بخش‌هايي از بيانات حجه الاسلام و المسلمين شب‌زنده‌دار از اساتيد حوزه‌ي علميه‌ي قم و فقهاي محترم شوراي نگهبان است که در جلسات درس خارج خود به تحليل بيانيه­ي گام دوم انقلاب پرداخته است...