يك + يك مي‌شود دو

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

نيره قاسمي‌زاديان

چند وقت پيش، با يكى دو تا از بر و بچه‏‌ها رفته بوديم كره مريخ، جاتون خيلى خالى بود. از قضاى روزگار، اون جا يه موجوداتى ديديم شبيه آدميزاد، كه البته خيلى هم اهل حساب و كتاب بودند. هر روز صبح علي‌الطلوع يه معادله سه مجهولى مي‌نوشتند توى ليست سفارش‏‌هاى خانم‏‌هاشون كه ما هم خونه مي‌خواهيم، هم ماشين، هم موبايل، فقط هم يه ميليون تومن داريم. بعضي‌هاشون كه خيلى زرنگ بودند، شب نشده مسأله را كامل حل كرده بودند. واقعا كه مخ رياضى بودند. ولى راستش رو بخواهى، حرف حساب زياد سرشون نمي‌شد...