ويژگي‌هايي براي يك رئيس جمهور شيعه از ديدگاه ائمه اطهار

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

اکبر مظفري

نظام مقدس اسلامى به مناسبت اين كه از سرچشمه ولايت جارى شده است، بايد رئيس‏ جمهورى با ويژگي‌هاى ولايي داشته باشد، اما اين ويژگي‌ها چيست؟ رئيس مذهب شيعه در حديثي به ويژگي‌هايي اشاره مي‌كنند كه مي‌توان آن‏ها را براى رئيس‏ جمهور نظام اسلامي نيز از آن جهت كه دومين شخصيت كشور به شمار مي‌آيد، ضرورى دانست. روايت مزبور چنين است : معلي بن خنيس نقل مي‌كند: «روزى به امام صادق (ع) عرض كردم: آن فلان (بني‌عباس) و نعمت‏‌هايي را كه دارند به ياد آوردم و با خود گفتم : اگر اين نعمت براى شما بود، ما هم با شما در عيش و خوشي بوديم. امام (ع) در پاسخ فرمود: هيهات، اى معلي! اگر چنين بود (و ما حكم‏فرما بوديم) براى ما جز برنامه‏‌ريزى شبانه و تلاشِ روزانه و پوشاكِ زبر و درشت و خوراكِ سخت و بي‌خورش، چيزى نبود.»...