درجا در مدار 16 درجه

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

حسن طاهري

16 سال فرصت كمى نيست. فرصتى است برابر با 5900 روز و يك ششم قرن. آن چه در 16 سال گذشته و در دوران فعاليت دو رئيس جمهور در ايران اسلامى رخ داده، حوادثى است تلخ و شيرين، زشت و زيبا، سياه و سفيد، و نادرست و درست. هيچ كس نمي‌تواند عبور از بحران‏‌ها و توفان‏‌ها در اين دوران را ناديده بگيرد و كوشش‏‌ها و تلاش‏‌هاى دولت براى رشد و توسعه اقتصاد و سياست را به نظر نياورد. ولى به هيچ وجه نيز نمي‌توان از درجاى فرهنگي و در برخى موارد فراهم آوردن زمينه‏‌هاى ارتجاع و عقب گرد اجتماع به آداب و رسوم طاغوت به واسطه سكوت‏‌ها يا روش‏‌هاى نامطلوب دو رئيس جمهور گذشته به آسانى گذشت. اين نوشتار بر آن است تا تعريف و تمجيدهاى رسانه‏‌ها و تحليل‏‌گران دنياى غرب از اين دو رئيس جمهور، در زمينه فرهنگ و هنر و اقتصاد را بنماياند و غفلت و بي‌توجهى آنان را در مقابله با اين پديده نشان دهد...