وقت آن است كه از پشت زره باز كنيم!

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

حسن ابراهيم زاده

مه‏آلود كردن فضاى سياسى ـ اجتماعى جامعه براى رسيدن به اهداف از پيش تعيين‏ شده، از ترفندهاى هميشگى استكبار جهانى و عوامل داخلى آنان است. آن‏ها به خوبى از اين نكته آگاهند كه دست‏يابى اصول‏گرايان به مديريتِ اجرايى كشور و ظهور قابليت‏هاى خدمت‏ رسانى آنان، در وهله نخست، مردم، سپس منطقه و جهان اسلام را متوجه شعاع نورانى خورشيد تمدن اسلامى در مقياس‏هاى وسيعى خواهد كرد، از اين رو غرب و مروّجان غرب‏باورى را به القاء و ترويج شبهه‏اى وادار ساخته كه نشانه ترس جهان از نهادينه شدن معادله‏اى در سياست داخلى ايران است كه چون ديگر تحليل‏هاى آنان در معادلات‏شان نمي‌گنجد؛ معادله‏اى متشكل از فضلاى حوزه و فارغ‏ التحصيلان دانشگاه‏ها و نيروهاى حزب‏ اللهى و بسيجى ـ از هر قشر و صنفى ـ كه انقلاب را در اوان نوجوانى، جنگ را در دوران جوانى و جريان‏هاى گوناگون را در مقاطع مختلف انقلاب تجربه كرده و مدعيان دروغين هوادارى اسلام و انقلاب را از جان بركفان امام و رهبرى به خوبى باز شناخته و فريادگر تفكرى شده‏‌اند كه در آن، آرمان‏هاى امام و رهبرى و شهداى انقلاب، قله‏اى است كه بايد به هر قيمت مشروع و در چارچوب قانون نظام اسلامى به سوى آن شتافت...