مرد نهم، چه كسي و چگونه؟

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

علي فرهمندپور

در نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران، رئيس‏ جمهور با رأى مستقيم مردم برگزيده مي‌شود؛ از اين رو عملكرد او همواره توسط آن‏ها مورد بررسى قرار مي‌گيرد و در مجامع عمومى رسمي و يا غير رسمي بيان مي‌شود. شايد به جرأت بتوان گفت بيش‏تر اين بيان‏‌ها غير كارشناسانه و بدون بهره‏‌گيرى از اصول منطقى و اساسي است. حال پرسشي كه در اين جا مطرح مي‌شود، اين است كه چه كسي شايستگي و يا شايد استقامت به عهده‏‌گيرى اين پُست مهم و پرمشغله را دارد؟...