حرف اول / حماسه حضور

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

به قلم مدير مسئول

خرداد 84 دنيا شاهد آفرينش حماسه‏اى ديگر در سرزمين ايران اسلامى خواهد بود. ملّت غيور ايران، از گرايش‏ها و قوميت‏ها و سليقه‏هاى مختلف آفريننده اين حماسه مى‏باشند. مردم توانمندى خود را از قدرت لايزال الهى وام گرفته‏اند و بر اين عقيده‏اند كه فلسفه عزّت و قدرت به فلسفه بندگى و فرمان‏بردارى در برابر خداوند متعال باز مى‏گردد. بين اين دو متغير هميشه همبستگى مثبت برقرار است. هر چه بندگى انسان در برابر خداوند بيش‏تر و قوى‏تر، عزت و بزرگوارى او افزون‏تر و بارزتر و هرچه روح انسان در برابر خداوند خاشع‏تر و خاضع‏تر، در برابر غير خدا سربلندتر و سازش‏ناپذيرتر است. امت مسلمان ايران اين قدرت و عزتمندى را به عنوان امانت الهى به كسى مى‏سپارد كه با تمام توان و نيرو در راستاى خدمت به اسلام و مردم و تحقق آرمان‏هاى الهى و متعالى آنان كمر همت بربندد و لحظه‏اى مصالح عمومى مردم را فداى منافع شخصى خود نكند...