چرا نان به نرخ روز ميخوريد... فاين تذهبون؟!

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

 

اشاره:

كسي نيست كه تديّن و تيزبيني او را انكار كند، هم در شناخت اسلام و ولايت و هم در درك درست از انحراف‌هاي فكري و سياسي، حتي مخالفان فكري و سياسي او را به انصاف و استقلال فكري ياد مي‌كنند. سرپرستي كميته‌هاي انقلاب اسلامي، عضو فقهاي شوراي نگهبان، وزير كشور، نخست‌وزير موقت، دبير كل جامعه روحانيت مبارز تهران و ... در كارنامة عالمي است كه رهبري معظم انقلاب در پيامي به مناسبت رحلت او نوشت «همه‌جا و همه‌وقت در موضع يك عالم ديني و يك سياستمدار صادق و يك انقلابي صريح ظاهر شد و هرگز ملاحظات شخصي و انگيزه‌‌هاي جناحي و قبيله‌اي را به حيطة فعاليت‌هاي گسترده و اثرگذار خود راه نداد.»...