شما ميگوييد ما ميتوانيم كوتاه بياييم؟

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

اشاره

آيت‌الله حاج شيخ علي قدوسي كه پس از شهيد بهشتي و شهيدان رجايي و باهنر به فيض شهادت رسيد، از روحانيوني بود كه تكليف‌مداري، انقلابي‌گري و به ميدان آمدن او و امثال او مانع شد که ايران انقلابي رو به غرب به نماز بايستد؛ همان‌گونه كه امام راحل(ره) پس از اشاره به مظلوميت و اتهام‌خوري ايشان در اجراي عدالت مي‌فرمايد: «اگر اين‌ها از روي عقل[عقل معادله‌گر، منفعت‌طلبانه] عمل كرده بودند و آن طوري كه بعضي جبهه‌هاي سياسي عمل مي‌كنند ـ‌كه آن‌ها هم مثل همين‌هايند‌ـ اگر اين‌ها از روي عقل عمل كرده بودند، حالا هم رئيس‌جمهور همان بود و همان وكلايي كه فاسد بودند، همان جا بودند و مي‌توانستند كه به‌تدريج، كم‌كم بكشانند اين جمهوري اسلامي را به مسائل غربي، همه هم رو به غرب نماز مي‌خواندند.»...