اينها دل امام راحلمان را خون كرده اند و آدمهاي بي ديني هستند

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

اشاره

امام راحل(ره) در نامه‌اي به تاريخ 23 آبان 1361 درباره مرحوم حاج سيداحمد آقا خميني مي‌فرمايند: «... چون او را شخص مفيدي براي انقلاب مي‌دانم، اميدوارم در كنار وفاداران به انقلاب و متعهدان در راه اسلام و هدف به خدمت هرچه بيش‌تر قيام كند و با برادران انقلابي و ايماني در خط انقلاب و اسلام كوشش كند و از هيچ خدمتي مضايقه ننمايد و پاداش از هيچ مخلوقي نخواهد...»...