ضرورت، منابع، شاخص و موانع «حوزه انقلابي»

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان
محمدرضا باقرزاده

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار اعضاي مجمع نمايندگان طلاب و فضلاي حوزه علميه قم فرمودند: حوزه علميه قم بايد همچنان يک «حوزه انقلابي و مهد انقلاب» باقي بماند و رسيدن به اين هدف، نيازمند انديشه، تدبير و برنامه‌ريزي دقيق است.