با اين نسخه ها حوزه ها انقلابي ميماند

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

هادي جعفري

در طول تاريخ، حوزه شيعه حوزه‌اي انقلابي و هميشه‌ درگير با جبهه مقابل بوده و در اين درگيري، جامعه مؤمنين را راهنما بوده است. حوزه‌هاي علميه، با محوريّت فقهاي شيعه، حلقه اتصال جامعه و ائمه معصومين(ع) و حلقه اتصال بين امام و اداره جامعه و پيشرفت ديني جامعه بوده‌اند. از آن‌جا که دشمن هميشه در انديشه ضربه‌زدن به اسلام و انقلاب است، به پرورش افرادي مي‌پردازد که رفتارشان با انقلاب سازگار نيست. از اين رو حوزه علميه به عنوان ستون انقلاب نبايد اجازه دهد که اين ستون آسيب ببيند. به فرموده مقام معظم رهبري: «اگر حوزه‌ قم را بخواهند از انقلاب تهي کنند، [اين] چيز کوچکي است؟ انگيزه‌هايي وجود دارد براي اين کار، بنده عرض مي‌کنم اگر بخواهيم نظام اسلامي ـ‌ همين نظامي که الان تشکيلاتي دارد، قواي سه‌گانه‌اي دارد، نيروهاي مسلّحي دارد، دستگاه‌ها و سازمان‌هاي گوناگوني دارد‌ـ انقلابي بماند، اسلامي بماند، حوزه قم بايد انقلابي بماند؛ اگر حوزه‌ قم انقلابي نمانَد، حوزه‌هاي علميّه اگر انقلابي نماندند، نظام در خطر انحراف از انقلاب قرار خواهد گرفت. حوزه‌ قم پشتوانه است. حوزه‌ علميّه قم بايستي به‌ عنوان يک حوزه‌ انقلابي، به‌عنوان مهد انقلاب، به‌عنوان آن کوره‌ آتشفشاني که همين‌طور دارد انرژي انقلابي را صادر مي‌كند از خودش، حضور داشته باشد و ظهور داشته باشد.»