نااهلان خودشيفته را با انقلابي ماندن چه كار؟! / حرف اول

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

به قلم مدير مسئول

انقلاب اسلامي همچون هر انقلابي ديگر از هر جنس و رنگي ديگر، داراي اصول و ضوابطي است که هرگز تخطي از آنها را جايز نمي‌شمرد. اساسا، هيچ انقلابي اجازه نميدهد اصولش زير پا گذاشته و يا حتي ناديده گرفته شود...