اسـلاميت ؛ رمـز عبـور از پيـچ تاريخي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

آيت الله مصباح يزدي

آيت‌الله مصباح يزدي از معدود شخصيت‌هاي علمي، اخلاقي و سياسي است که با قرار داشتن در زمرة تئوريپردازان عصر خود، همواره در سخنراني‌ها و نشست‌هاي خويش به موضوعاتي که رهبري انقلاب بيان مي‌کنند، مي‌پردازد و تبليغ و ترويج ديدگاه‌هاي رهبري معظم انقلاب را براي جامعة علمي و سياسي تکليف مي‌داند. اين عقبة تئوريک نظام ـ به تعبير رهبري معظم انقلاب ـ در بيست و چهارمين نشست فارغ التحصيلان مؤسسه امام خميني (ره) در تاريخ 1391/12/11 مانند هميشه فرمايشات رهبري را محور بيانات خود قرار داد و با تبيين و تفسير رهنمودهاي معظم له درباره پيچ تاريخي به عبرت‌ها، آسيب‌ها و الزامات آن پرداخت. آيت‌الله مصباح با «اميدهاي آينده اسلام و روحانيت تشيع» خواندن فارغ التحصيلان اين مؤسسه، مقابله با تضعيف کنندگان نظام و رهبري را مانند نماز خواندن واجب برشمرد. ايشان ضمن احترام و اذعان به خدمات دولت‌هاي گذشته، از جمله بزرگترين اشتباه‌هاي آن‌ها را نداشتن دغدغه لازم نسبت به هشدارهاي امام راحل (ره) و رهبري انقلاب و نپرداختن به اسلاميت نظام در ارکان مختلف اعلام کرد و تنها رمز عبور از پيچ تاريخي را محور قرار دادن عنصر اسلاميت دانست که مطالبة اصلي امام و رهبري بوده است...